BEHANDLINGSTYPER

Tandudtrækningsprotese
Tandudtrækningsprotese  (Immidiat) er den protese, man får isat umiddelbart efter tandudtrækning.
En immediat protese fremstilles efter afstøbning af de naturlige tænder og laves som en nøjagtig kopi af dine tænder.

Ved denne form for tandprotese, opnår du følgende fordele:

  1. Du skal ikke være tandløs
  2. Bevarelse af dine naturlige udseende
  3. Protesen stopper for blødninger
  4. Stabilisering af kæbeleddet
  5. Du beholder tyggeevnen samt støtte af kindtænder og læber

Som følge af tandudtrækningen vil gummen begynde at ændre facon. I den første periode vil der ske et knoglesvind, samtidig med at der sker en sårheling. Protesen skal sidde i 24 timer, hvorefter den skal efterses og aflastes for eventuelle tryksår
Efter ca. 1-3 måneder, er kæbeknoglen svundet så meget, at den nu skal fyldes med en midlertidig blød underforing. Der skal påregnes en del tilretning af protesen i denne periode.
Efter ca. 3-6  måneder, når gummen har fået sin endelige form, skal protesen rebaseres. Dvs. udfyldes med en ny fast bund. Der vil i forbindelse med sårhelingen kunne opstå tryk fra protesen, som giver små sår.

Delprotese
Hvis man kun får enkelte tænder trukket ud, er det vigtigt at de erstattes af en delprotese. En delprotese (unitor) støtter de naturlige tænder og erstatter de manglende.
Endvidere er protesen vigtig for bevarelse af det kosmetiske indtryk, samt af tyggefunktionen. 

Eftersyn
Tandproteser skal efterses en gang om året lige som naturlige tænder, da protesen ikke kan tilpasse sig de aldersbetingede forandringer. Det kan gå ud over tyggeevnen og man får et ældre udseende.
Dette eftersyn er en del af klinikkens gratis service som inkluderer undersøgelse af mund og slimhinder for evt. sygdomme, tryksår m.m.

Som noget nyt, tilbyder jeg en ultralydsrensning for tandsten og misfarvninger, samt pudser og oppolering af tandprotesen.